Det endocannabinoida systemet

Det endocannabinoida systemet

För att förstå varför det sker så mycket forskning kring cannabinoider och varför det är stor efterfrågan på hampaprodukter måste vi börja med att ta en titt på människokroppen och hur vår hjärna tar emot och skickar ut information till och från resten av kroppen. Här kliver kroppens endocannabinoida system (ECS) in på arenan.

Homeostas

Innan vi dyker ner i kunskapen kring det endocannabinoida systemet (ECS) behöver vi utforska ordet homeostas. Med den kunskapen kan vi lättare förstå vikten av att ha vårt endocannabinoida system (ECS) i balans. Enkelt förklarat är homeostas = balans. Inte för varmt, inte för kallt, inte för hårt, inte för mjukt, inte för mycket, inte för lite, utan precis där emellan. Något som den gemene svensken kallar lagom. The sweet spot. Med homeostas menar man att kroppen optimalt är i konstant balans, att den inte är för kall eller för varm eller att blodsockernivån inte är för hög eller för låg. Kroppens alla celler måste med andra ord prestera konstant 24/7, 365 dagar om året tills kroppen inte klarar mer.

Evolutionen har då så fint konstruerat det endocannabinoida systemet (ECS). Om något i kroppen går för långt åt något håll, drar det endocannabinoida systemet (ECS) tillbaka det. Om kroppen blir för varm, hoppar systemet in och gör oss svalare. Ju mer man tänker på det, ju häftigare blir det. Så låt det sjunka in en sekund innan vi går vidare till lite mer djupgående information om det endocannabinoida systemet.

Hemply Balance

Det endocannabinoida systemet (ECS)

För att göra det enkelt och lättförståeligt hur det endocannabinoida systemet (ECS) fungerar, har vi delat upp det i tre olika delar.

  1. Cannabinoida receptorer som hittas på utsidan av kroppens celler
  2. Endocannabinoider som ser till att aktivera cannabinoida receptorer
  3. Metaboliska enzymer som bryter ner endocannabinoider när de använts

Cannabinoida receptorer

Dessa receptorer sitter på utsidan av kroppens celler och fungerar som en budbärare. De cannabinoida receptorerna ”lyssnar” på de kemiska föreningarna som finns utanför cellen och kollar sedan av med insidan av cellen om vad den behöver. Ett konstant flöde av information så att cellen ska må så bra som bara möjligt, dvs vara i homeostas.

Det finns flera olika cannabinoida receptorer men de två största och mest studerade är CB1 och CB2. För att inte göra det för invecklat håller vi oss till dessa i vår förklaring.

CB1-receptorerna finns som mest i hjärnan och i det centrala nervsystemet. CB1 är den cannabinoida receptor som binder med THC och gör dig hög.

CB2-receptorerna finns mest utanför det centrala nervsystemet, till exempel i immunsystemet. Förutom kroppens egna endocannabinoider (beskrivs mer nedan) så finns det fytocannabinoider, till exempel CBD, som binder till denna receptor och som inte gör dig hög.

Endocannabinoider

Endocannabinoider, som är mycket lika fytocannabinoider binder och aktiverar endocannabinoida receptorer (som nämnts här ovan). Till skillnad från exempelvis CBD som kommer från en växt, så produceras endocannabinoider naturligt i kroppens celler. ”Endo” betyder innanför. Man skulle därmed kunna kalla dessa för ”innanför-kroppen-cannabinoider”.

I kroppen finns det två större endocannabinoider. Den ena är anandamide (Rolig kuriosa: ananda betyder lycksalighet på sanskrit) och den andra är 2-AG. Dessa två endocannabinoider skapas från molekyler innanför cellens väggar (membranet för att vara korrekt), beroende på om cellen vill ha dem eller inte. Cellen beställer endocannabinoider och olika molekyler i cellmembranet skapar dem. Enkelt förklarat: endocannabinoiderna skapas när de behövs och cellerna sitter aldrig på något ”lager”. Kroppen är på det sättet rätt finurlig.

Metaboliska enzymer

Sist men absolut inte minst, kommer kroppens metaboliska enzymer vars jobb är att snabbt förstöra endocannabinoiderna så fort de använts. Den ena enzymen heter FAAH och bryter ned anandamide och den andra heter MAGL som bryter ner 2-AG. Deras jobb är att se till att alla endocannabinoider används när de ska användas men inte längre och mer än nödvändigt. Här skiljer sig endocannabinoiderna markant från exempelvis hormoner eller signalsubstanser som kan lagras i kroppen och användas vid ett senare tillfälle. Ibland kan tyvärr kroppens egna cannabinoider ha det lite kämpigt på grund av att homeostasen är en aning rubbad på grund av utomstående faktorer. Då kan det vara bra att tillsätta utomstående cannabinoider (fytocannabinoider) för att på så sätt få dessa enzymer att tillfälligt sluta bryta ner kroppens egna endocannabinoider, så kroppen hinner komma i balans igen.

Summan av kardemumman är att dessa tre delar som tillsammans utgör det endocannabinoida systemet (ECS) helt enkelt håller din fina kropp i balans. Kroppens egen regulator. Så om kroppens endocannabinoida system fungerar som det ska mår kroppen bra, teoretiskt. Det är därför det kan vara bra att ibland hjälpa kroppens egna endocannabinoider genom att tillsätta cannabinoider till sin vardagliga kost. Exempelvis via intagande av CBD olja & hampaolja eller CBD hampakapslar.

Läs mer om våra produkter och köp här